Ga naar hoofdinhoud
Bent u niet helemaal tevreden?
Wij werken graag samen met u aan een oplossing.
Klachten

Bent u niet tevreden over de werkzaamheden die wij voor u hebben uitgevoerd? In dat geval heeft u altijd de mogelijkheid om dat aan ons kenbaar te maken. Uw eventuele klacht handelen wij direct en bij voorkeur op een informele manier af. Daarbij gaan wij als volgt te werk:

Indienen van een klacht

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:
- uw bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mailadres;
- een duidelijke omschrijving van de klacht;
- de naam van het kantoor en/of medewerker tegen wie de klacht zich richt;
- de reden waarom u de klacht indient;
- wanneer de klacht ontstond (datum);
- omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

Mondeling of schriftelijk

Wilt u mondeling uw klacht indienen? Neem dan contact op met uw relatiemanager of verantwoordelijke accountant binnen Scheers Groep. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met Peter Scheers, directeur van Scheers Groep.

Wilt u uw klacht schriftelijk indienen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Behandeling van uw klacht

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij:
- òf telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen;
- òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen;

Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht afhandelen.

Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht geven wij aan op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, geven wij aan binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden