Ga naar hoofdinhoud
Uw bedrijf draait goed.
Financiële planning stelt ook privé gerust.
Financiële planning

Bent u voldoende voorbereid om uw financiële doelen voor de toekomst veilig te stellen? Scheers Groep biedt u onafhankelijk advies op het gebied van financiële planning, zodat u als ondernemer inzicht krijgt in de financiële gevolgen van uw ondernemerschap. Zo ontstaat een solide basis om uw financiële wensen en ambities te realiseren.

Beheersing van uw financiële risico's

Een financiële planning, ook wel estate planning of vermogensadvisering genoemd, wordt opgesteld op een aantal essentiële momenten en voorvallen in iemands leven. Scheers Groep kan een financiële planning voor u maken, zodat u als ondernemer inzicht krijgt in de financiële gevolgen van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, overlijden en eerder stoppen met werken. Onze financiële specialisten brengen de risico's en gevolgen voor u in kaart. En stellen een compleet financieel plan op waarmee u deze situaties zo goed mogelijk kunt beheersen.

Gedegen financiële planning

Het in kaart brengen van uw vermogenspositie is van essentieel belang voor een goede beheersing van financiële risico’s. Een gedegen financiële planning maakt inzichtelijk waar de risico’s zitten. Een analyse van verschillende scenario’s die van invloed zijn op zowel uw zakelijke als privé-belangen geeft inzicht in de ontwikkeling van uw inkomsten, uw uitgaven en uw vermogen. Daardoor weet u ook precies wat nodig is om in bepaalde zaken bij te sturen en ontstaat een helder beeld over de haalbaarheid van uw wensen. Ook als er onverwachte veranderingen mochten plaatsvinden.

Inzet van financiële producten

De inzet van financiële producten als beleggingen, pensioenen en levensverzekeringen kan helpen om uw doelen te realiseren. Maar dan moet u wel precies weten wat deze inhouden voor uw financiële situatie, nu en in de toekomst. De financieel experts van de Scheers Groep geven onafhankelijk advies. Om te komen tot een doelgerichte en verantwoorde inzet van financiële instrumenten op basis van een uitgebreide analyse van uw huidige financiële situatie en uw wensen en ambities.

Meer weten: