Ga naar hoofdinhoud
Dividendbelasting
Dividendbelasting

Indien uw onderneming dividend uitkeert, moet u hierover in de meeste gevallen zelf dividendbelasting inhouden. De vennootschap moet het ingehouden bedrag vervolgens betalen aan de Belastingdienst. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel. U hoeft niet in alle gevallen aangifte dividendbelasting te doen. Scheers Groep is bekend met de afspraken en regels die op dit gebied bestaan en kan u hierover op de juiste wijze adviseren.

Keert u dividend uit? Dan moet u meestal aangifte doen

Keert uw vennootschap opbrengst of winst uit aan uw aandeelhouders? Dan dient u binnen een maand aangifte te doen voor de dividendbelasting bij de Belastingdienst. Het tarief is momenteel 25% (15 % voorheffing via de BV en 10 % via de aangifte inkomstenbelasting). Let erop dat de betalingstermijn ingaat zodra het dividend is bekendgemaakt, en dus niet op de dag dat het wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dividendbelasting is veelal een voorheffing. Het bedrag mag daarom door de ontvanger bij de aangifte van de inkomsten- of de vennootschapsbelasting worden afgetrokken.

Maar... soms ook niet

Er bestaan echter een aantal uitzonderingen op deze regels, en in bepaalde omstandigheden hoeft u daardoor geen aangifte te doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een fiscale eenheid, als uw vennootschap een deelneming is van een andere vennootschap of als het dividend betreft over erkende groenfondsen. In die gevallen gelden er andere regels die de zaken nog heel wat ingewikkelder kunnen maken. De veelheid aan begrippen en uitzonderingen maken de dividendbelasting-aangifte tot taaie kost. Reden te meer voor veel vennootschappen om de aangifte voor de dividendbelasting te laten verzorgen door een deskundige specialist van Scheers Groep.

Administratieve afwikkeling van de dividendbelasting

Scheers Groep adviseert niet alleen, maar kan voor u ook de complete administratieve afwikkeling verzorgen van de dividendbelasting en de aangifte ten behoeve van de Belastingdienst. Zo loopt u in ieder geval geen risico’s op hogere kosten door boetes en naheffingen.