Ga naar hoofdinhoud
Premiepercentages sociale verzekeringen 2023
08 dec. 2022

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd.

Omschrijving

Percentage of bedrag

AOW

17,90%

Anw

0,10%

Maximum premieloon

€ 66.956

Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie

idem, hoge premie

2,64%

7,64%

Uitvoeringsfonds voor de overheid

0,68%

Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie

idem, lage premie

7,11%

5,82%

Opslag kinderopvang

0,50%

Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector Grootwinkelbedrijf

€ 6.922.501