Ga naar hoofdinhoud
Premiepercentages 2024
23 nov. 2023

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.

Omschrijving

Percentage of bedrag

AOW

17,90%

Anw

0,10%

Maximum premieloon

€ 71.628

Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie

idem, hoge premie

2,64%

7,64%

Uitvoeringsfonds voor de overheid

0,68%

Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie

idem, lage premie

7,54%

6,18%

Opslag kinderopvang

0,50%

Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector Grootwinkelbedrijf

€ 7.324.006