Ga naar hoofdinhoud
Bedragen minimumloon per 1 juli 2022
12 mei 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20 per maand. Voor jongere werknemers gelden daarvan afgeleide bedragen, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

Leeftijd Percentage per maand per week per dag
21 jaar en ouder 100 € 1.756,20 € 405,30 € 81,06
20 jaar 80 € 1.404,95 € 324,25 € 64,85
19 jaar 60 € 1.053,70 € 243,20 € 48,64
18 jaar 50 € 878,10 € 202,65 € 40,53
17 jaar 39,5 € 693,70 € 160,10 € 32,02
16 jaar 34,5 € 605,90 € 139,85 € 27,97
15 jaar 30 € 526,85 € 121,60 € 24,32

Voor werknemers, die werkzaam zijn in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gelden afwijkende staffels voor de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar.

Leeftijd Percentage per maand per week per dag
20 jaar 61,5 € 1.080,05 € 249,25 € 49,85
19 jaar 52,5 € 922,00 € 212,80 € 42,56
18 jaar 45,5 € 799,05 € 184,40 € 36,88